हरेक नेपालीले हेर्न खोजेको बिष्णु माझीको गो’प्य भिडियो, स्टुडियोमा यसरी गित रेकर्डिङ्ग हुन्छ (हेर्नुस् भिडियो)

समाचार

भिडियो हेर्नुहोस्

विष्णु माझीलाई रेर्कडिगं रुममा पठाएर आँफुले बाहिर यसरी लाख लाखका बिटा बुझ्दा रहेछन् सुन्दरमणीले,विष्णुमाझी र सुन्दरमणीको स्टुडियो जाँदा आउँदा गोप्य रुपमा खिचिएको भिडियो बाहिरियो, हेर्नुहोस् भिडियो

चरी जेलैमा हिट भएपछि सुन्दरमणीले फेरी विष्णुलाई मुसलमानले जसरी बुर्काले अनुहार ढाकेर स्टुडियो लैजाँदाको भिडियो बाहिरियो, विष्णु माझीलाई रेर्कडिगं रुममा पठाएर आँफुले बाहिर यसरी लाख लाखका बिटा बुझ्दा रहेछन् सुन्दरमणीले,विष्णुमाझी र सुन्दरमणीको स्टुडियो जाँदा आउँदा गोप्य रुपमा खिचिएको भिडियो बाहिरियो, हेर्नुहोस् भिडियो

विष्णु माझीलाई रेर्कडिगं रुममा पठाएर आँफुले बाहिर यसरी लाख लाखका बिटा बुझ्दा रहेछन् सुन्दरमणीले,विष्णुमाझी र सुन्दरमणीको स्टुडियो जाँदा आउँदा गोप्य रुपमा खिचिएको भिडियो बाहिरियो, हेर्नुहोस् भिडियो

चरी जेलैमा हिट भएपछि सुन्दरमणीले फेरी विष्णुलाई मुसलमानले जसरी बुर्काले अनुहार ढाकेर स्टुडियो लैजाँदाको भिडियो बाहिरियो, विष्णु माझीलाई रेर्कडिगं रुममा पठाएर आँफुले बाहिर यसरी लाख लाखका बिटा बुझ्दा रहेछन् सुन्दरमणीले,विष्णुमाझी र सुन्दरमणीको स्टुडियो जाँदा आउँदा गोप्य रुपमा खिचिएको भिडियो बाहिरियो, हेर्नुहोस् भिडियो

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *